Vi skyddar dina personuppgifter (enligt GDPR)

 

Som personuppgifter räknas bland annat:

  • Namn
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • IP-nummer (om detta är kopplat till en individ)

     

 

 

Det är viktigt för oss på Carlsson Interiör att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Och du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter.

 

Nedan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter:

 

♥ Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du genomför ett köp hos oss, kontaktar oss eller registrerar dig som nyhetsbrevsprenumerant.

 

Vid köp:

 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera dina köp hos oss, till exempel för att administrera betalning och leverera era beställda varor. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter bevaras tills att köp, leverans och betalning har genomförts, samt 36 månader därefter för att hantera eventuella reklamation och garantiärenden.

 

Betalningsinformation och betalningshistorik.

 

Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress och faktura)

 

Kundservice:

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara förfrågningar från dig när du kontaktar kundservice. Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet och maximalt tre år från senaste förfrågan för att tillgodose vårt intresse av att kunna erbjuda dig bra service.

 

Tillhandahålla nyhetsbrev:

 

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera din prenumeration och för att skicka ut nyhetsbrevet. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på en länk för avanmälan i utskicket. Dina personuppgifter bevaras tills att du avregistrerat dig och vi använder tjänstern Get a Newsletter där vår maillista finns.

 

Vid recensioner av produkter efter köp och utskick av rabattkod därefter.

 

Vi delar i förekommande fall information inklusive personuppgifter med mottagare, men vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd:

 

Fraktleverantörer

 

För att hantera utskick och leverans av dina varor delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Carlsson Interiör & Design. Dessa företag är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

 

Betaltjänstleverantörer

 

För att administrera betalningar via e-handeln använder vi oss av betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter.

 

Övrigt: Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.

 

Har ni funderingar eller vill kontakta oss med frågor angående vår hantering av era uppgifter är ni välkomna att kontakta oss! ♥